BG RO EN

Общи условия

Ние сме спедитори по смисъла на чл. 361, ал. 1 от Търговския закон на Република България и работим за спедиторски (транспортни) услуги въз основа на Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия (ОСКУ) на НСБС – последна редакция.


Моля последвайте следните линкове, за да се запознаете с общите условия:

Общите складови условия (ОСКУ) на НСБC

Общите спедиторски условия (ОСУ) на НСБС