BG RO EN

Румънска ИТ система SIMTIC

Всички новини

понеделник 20 март 2023


Румънска ИТ система SIMTIC

Уважаеми Партньори,
Желаем да Ви запознаем с новата Румънска  ИТ системата за наблюдение на вътреобщностни транзакции (SIMTIC).
Целта на SIMTIC e намаляване на времето за преминаване през общите гранични контролно-пропускателни пунктове със страните членки на ЕС. Към настоящият момент системата важи  за стоки с висок фискален риск ( като зеленчуци, плодове,
напитки, строителни материали, облекло, обувки).
Кой се регистрира ? Румънската страна по сделката. 
Какво се изисква от Българската страна ? Да се изписва в ЧМР или Фактура , придружаваща стоката - ITU номер, който Румънската страна по сделката Ви предоставя.Румънската страна предоставя ITU номер от системата на RO-Etransport , след като е запозната с номера на автомобила, превозващ стоката. 
Този номер се изписва на ЧМР-то. По този начин, НАП - RO провежда по-бърза проверка на граница и ПП не бавят своите доставкиРазпоредбите на на Заповед 2.545/6.316 от 21 декември 2022 г. задължават водача на превозното средство да представи, по искане на компетентните органи на Националната агенция за данъчна администрация или Румънската митническа служба, документи, придружаващи превоза на стоки с висок фискален риск. Неспазването на разпоредбите се санкционира с глоби между 5000 RON и 100 000 RON, както и конфискация на стойността на недекларираните стоки (в специфични ситуации, напр. в случай на недекларирани стоки). водача на превозното средство да представи, по искане на компетентните органи на Националната агенция за данъчна администрация или Румънската митническа служба, документи, придружаващи превоза на стоки с висок фискален риск. Неспазването на разпоредбите се санкционира с глоби между 5000 RON и 100 000 RON, както и конфискация на стойността на недекларираните стоки (в специфични ситуации, напр. в случай на недекларирани стоки). По официална информация от Румъния, считано от 01.01.2023 г., компетентните органи на страната вече налагат глоби за нарушения при транспортиране на стоки с висок фискален риск без електронна регистрация чрез Системата RO e-Transport.
Задължението се прилага за превозни средства с допустимо тегло най-малко 2.5 тона, натоварени със стоки с висок фискален риск, общо бруто тегло над 500 кг или обща стойност над 10 000 леи, които се отнасят до поне едно търговско взаимоотношение, което е предмет на превоз.
При определяне на общата бруто маса на стоките, които са обект на партида стоки, за които има задължение за деклариране в системата 
RO e-Transport, се взема предвид и опаковката, необходима за комерсиализацията
и транспортирането на стоките.