BG RO EN

Русе Лоджистикс за "Зелено Бъдеще" 2021

Всички новини

четвъртък 04 февруари 2021


Русе Лоджистикс за "Зелено Бъдеще" 2021

В началото на 2021-ва година  Русе Лоджистикс ООД изпълни първа част от заложения проект  "Зелено Бъдеще", а именно закупуване и внедряване в експлоатация на 3 метанови автомобила в категорията до 3,5т.

Планът на Компанията за 2021-2022 година е внедряване на нови 3 броя метанови автомобила в категориите 12 и 18 тона.